Skip links

OBAVJEŠTENJE ZA KLIJENTE

Uz vas kad god je potrebno!

Poštovani klijenti,

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju, uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa odlukama Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Agencije za bankarstvo Federacije BiH, omogućili smo svojim klijentima koji su direktno pogođeni tj. ostali su bez prihoda, ili su se prihodi značajno smanjili, odgodu u otplati kreditnih obaveza (moratorijum) na period od 3 mjeseca i odobravanje dodatnih novčanih sredstava.

Moratorijum je odgoda otplate kredita za određeni period, u periodu trajanja moratorijuma klijent ne plaća ni glavnicu ni kamatu, a kamata koja se u periodu trajanja moratorijuma obračunava, se naplaćuje po isteku moratorijuma.  Kamata u toku moratorijuma se obračunava u visini od 75% prethodno ugovorene kamatne stope a naknada za odobrenje moratorija se ne obračunava i ne naplaćuje.

Odobravanje dodatnih novčanih sredstava odnosi se na kreditni proizvod „Brza pozajmnica bez žiranata i naknada“ i realizuje se uz kamatnu stopu od 11% u skladu sa Katalogom kreditnih proizvoda, bez naknade za obradu uz maksimalan rok otplate do 24 mjeseca.

Svi klijenti koji smatraju da imaju potrebu za odgodom plaćanja kreditnih obaveza, mogu nam se obratiti na jedan od sledećih načina:

–       Pozivom na brojeve telefona  ☎️ 051 498 200 ; 065 323 323 ☎️ 033 465 777, 061 554 662;

–       Lično dolaskom u jednu od naših poslovnica, uz prethodno dogovoren termin.

Molimo da prilikom dolaska poštujete propisane mjere nadležnih organa o kretanju i mjere predostrožnosti i zaštite u našim poslovnicama.

Budimo odgovorni prema sebi i drugima!

Mikrokreditno društvo Auris