Skip links

Kreditni proizvodi

Do 15.000 KM

Nenamjenski krediti

Od 200 do 5.000 KM

Krediti za registraciju vozila

Od 300 do 8.000 KM

Penzionerski krediti

Od 200 do 3.000 KM

Robni krediti

Od 200 do 1.500 KM

Kredit za ugradnju plina

Kreditni kalkulator

Apliciraj za kredit

Do kredita u tri koraka

Posjetite nas u najbližoj poslovnici

Aplicirati mogu sve zaposlene osobe uz uvid u ličnu kartu

Sačekajte odgovor na Vaš zahtjev

Obrada kredita uz potrebnu dokumentaciju traje
najviše 60 min

Podignite novac

Novac je na Vašem računu isti dan

kreditni-koraci3

Posjeti nas u najbližoj poslovnici

Centrala Banja Luka

Centrala Banja Luka
Veljka Mlađenovića 7d
Tel: +387 51 498 200
Mob: +387 65 323 323
Email: info@auris.ba

Filijala Zenica

Filijala Zenica
Safeta Bega Bašagića bb,

72 000 Zenica
Mob: +387 61 590 574
Email: info@auris.ba

Posjeti nas u najbližoj poslovnici

Centrala Banja Luka
Veljka Mlađenovića 7d
Tel: +387 51 498 200
Mob: +387 65 323 323
Email: info@auris.ba

Filijala Zenica

Safeta Bega Bašagića bb,

72 000 Zenica
Mob: +387 61 590 574
Email: info@auris.ba

 

Naši partneri