Skip links

OBAVJEŠTENJE ZA KLIJENTE

Poštovani klijenti,

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju, uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa odlukama Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Agencije za bankarstvo Federacije BiH, omogućili smo svojim klijentima koji su direktno pogođeni tj. ostali su bez prihoda, ili su se prihodi značajno smanjili, odgodu u otplati kreditnih obaveza (moratorijum) na period od 3 mjeseca.

Moratorijum je odgoda otplate kredita za određeni period. U periodu trajanja moratorijuma, klijent ne plaća ni glavnicu ni kamatu, a kamata koja se u periodu trajanja moratorijuma obračunava, se naplaćuje po isteku moratorijuma.

Svi klijenti koji smatraju da imaju potrebu za odgodom plaćanja kreditnih obaveza, mogu nam se obratiti na jedan od sledećih načina:

–       Pozivom na brojeve telefona  ☎️  051 498 200, 065 323 323; ☎️  033 465 777, 061 554 662;

–       Lično dolaskom u jednu od naših poslovnica, uz prethodno dogovoren termin.

Molimo da prilikom dolaska poštujete propisane mjere nadležnih organa o kretanju i mjere predostrožnosti i zaštite u našim poslovnicama.

Budimo odgovorni prema sebi i drugima!

Mikrokreditno društvo Auris

31.03.2020

Leave a comment

Name*

Website

Comment